Příběh vašeho nákupu

Vážení zákazníci, milí dárci,

 

jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky a ještě radši, pokud jste se rozhodli nebo teprve rozhodnete zakoupit si některý z našich dárkových předmětů. 

Jsme Nadační fond Veolia a jako nezisková organizace neprovozujeme klasický e-shop. Naše předměty mají za sebou silný příběh, další příběhy pak lemují celou cestu vašeho nákupu.

Na počátku všeho stálo naše rozhodnutí pomoci nebo přispět k nějakému zlepšení. Prostřednictvím projektu Vraťme vodu přírodě podporujeme ohrožené přírodní lokality u nás. 

Nadační fond Veolia zakoupil limitovanou edici dárkových předmětů, které bez zisku a s vynaložením dalších vlastních nákladů a nákladů společnosti Veolia prodává formou benefičního prodeje (jako součást veřejné sbírky). Benefiční prodej předmětů je cestou jak získat pro projekty finanční prostředky, ale také příležitostí ke komunikaci o tématech ochrany vody a přírodních zdrojů obecně. 

Všechny předměty, které u nás najdete, jsou vyrobené v České republice. Podporujeme malé či střední dodavatele. Naše dárky v sobě spojují estetiku s maximální funkčností.

Balení předmětů a přípravu distribuce zakoupeného zboží zajišťují již několik let klienti denního stacionáře organizace POHODA - společnosti pro normální život lidí s postižením, z.ú., a jejich asistenti. Ti získají díky našemu partnerství skutečnou práci. Finanční odměna za jejich pomoc je věnována na kurzy pro klienty i asistenty, vybavení relaxační místnosti a zajištění služby denního stacionáře.

Svým nákupem u nás pomáháte i vy. Děkujeme!